Endivija

Myrna

Stambesniais lapeliais.

Primafine

Smulkeniais lapeliais.